Overvågning af skyldnere

OVERVÅGNING

Overvågning af skyldnere

Nodeco tilbyder at overvåge skyldnere, når både udenretlig og retlig behandling er afsluttet uden resultat. Sagen kan herefter overføres til overvågning hos Nodeco.
Der er først omkostninger forbundet med denne løsning, såfremt Nodeco har held med at inddrive gæld. Et typisk sagsbehandlingsforløb for overvågningssager kan være:

– Nodeco sender en sagsbekræftelse til kreditor med sagsnummer, og debitor tilskrives med krævebrev om fordringens genoptagelse og opgørelse af renter og omkostninger samt opfordring til at kontakte os med henblik på en betalingsordning

– Betales fordringen ikke, iværksættes der ikke en betalingsordning. Modtages skylderklæringen ikke retur, kontaktes debitor telefonisk i dag-/aftentimerne frem til kl. 21

– Har vi stadig ikke fået nogen reaktion, tilskrives debitor med påkravsskrivelse om, at sagen vil blive genoptaget ved domstolene, såfremt debitor ikke indgår i en acceptabel afdragsordning eller redegør for sine økonomiske forhold, hvoraf

det skal fremgå, at debitor ikke har mulighed for at betale

– Debitor forsøges igen kontaktet telefonisk med henblik på igangsætning af en betalingsordning

– Har vi stadig ikke en positiv reaktion fra debitor, tilskrives debitor med

oplysning om, at vi vil vende tilbage til sagen ved udløbet af fredningsperioden,

der følger efter at have afgivet en insolvenserklæring i fogedretten. Debitor oplyses om, at sagen igen vil blive fremsendt til retslig inkasso på dette tidspunkt

– Sagen indberettes til RKI-Kreditinformation og Debitorregistret, hvorefter debitors muligheder for at opnå kredit stadig vil være begrænset

– Debitor bliver ved hver henvendelse oplyst om, at det er en god ide at indgå i en betalingsordning allerede på nuværende tidspunkt – evt. med en lavere ydelse de første 6 måneder. Derved kan debitor spare omkostningerne til endnu en domstolsbehandling.