Selvhjælp

SELVHJÆLP

Selvhjælp til inkasso

Fungerer rutinerne i dit bogholderi optimalt? Er det svært at finde tid og ressourcer til at inddrive dine penge fra skyldnerne? Måske har du brug for at blive bedre til selv at inddrive dine penge?

Nodeco tilbyder at hjælpe dig med at opsætte dine egne rutiner og dit eget system for inkasso. Vores dygtige fagkonsulenter vil sammen med dig gennemgå dine rutiner og påkravsskrivelser og opsætte nye rutiner, der vil betyde et minimalt behov for bistand til inkasso.

Bliver du i stand til selv at håndtere de mindre sager, kan du i stedet lade Nodeco håndtere de tungere sager, så du kan bibeholde fokus på din kerneforretning.

Når vi har analyseret dine sagsgange, opsætter vi rutiner og retningslinjer, udfærdiger stillings- og arbejdsbeskrivelser og lærer dig og dit personale at udfylde og besvare henvendelser til og fra debitorer og evt. fra retten. Således kan du selv håndtere inkasso, hvor debitor ikke rejser indsigelser, eller hvor sagen kan løses med en betalingsordning over tiden.

Vi sikrer, at beregning af renter, årlige omkostninger i procent (ÅOP) er korrekte og klæder dig i det hele taget på til selv at kunne håndtere en større del af sagerne.

Kontakt os med henblik på en uforpligtende dialog, hvor vi kan uddybe produktet.