Spørgsmål og svar

SPØRGSMÅL & SVAR

De oftest stillede spørgsmål

Du har modtaget et brev fra NODECO, fordi du enten har en ubetalt faktura eller et lån, som er blevet opsagt. I begge tilfælde har virksomheden bedt NODECO om at varetage denne fremtidige dialog med dig.

Det er helt normalt at virksomheder fra hele verden benytter et firma som NODECO til at varetage sådanne sager, og du kan i samarbejde med os finde en løsning, som er tilpasset til din økonomi.

Du kan altid logge ind på NODECO Webinkasso. Her kan du få oplysninger om din sag eller betale din restance. På NODECO Webinkasso kan du også starte en afdragsordning på din sag.

Hos NODECO betaler du kun, hvis vi lykkes med at inddrive gælden hos din kunde. Lykkes vi ikke med at inddrive betaling fra kunden, koster det ikke dig noget. Laver du en inkassoløsning med NODECO er der ingen opstartsomkostninger eller bindings-periode på aftalen.

Ja, du kan til hver en tid trække din sag tilbage. Trækker du din sag tilbage i enten rykker- eller inkassoprocessen er det gratis at lukke eller sætte en sag i bero. Er sagen derimod overgået til retlig inkasso, skal du betale samtlige omkostninger, som ellers ville blive pålagt skyldner. Har sagen været igennem udenretlig og retlig inkasso uden held overgår sagen til overvågning, hvor den ikke kan trækkes tilbage.

Skyldneren betaler direkte til NODECO medmindre andet er aftalt. Denne løsning sikrer at vi har overblik over hvorvidt skyldner har betalt eller ej. Betalingen vil være tilgængelig på din konto få dage efter NODECO har modtaget overførslen. Når vi modtager pengene, står de på en klientkonto i banken, som er dækket af bankgaranti.

Nordic Debt Collection er godkendt efter inkassolovens bestemmelser med j.nr. INKA-05132-00800_03. Som udbyder af inkassoydelser er vi naturligvis også medlem af Dansk Inkassobrancheforening, hvilket sikrer at vores klienters sager altid føres i overensstemmelse med lovgivningen og dansk praksis

Det kan være nødvendigt at indlede en retssag mod en skylder, som er uenig i det fremstillede krav. Det kan også være aktuelt, hvis den udenretlig inkasso ikke har været succesfuld. Bliver sagen fremstillet for retten kaldes det retlig inkasso. Vi rådgiver vores klienter om fordele/ulemper samt forløbet, så klienten kan træffe en beslutningen omkring det videre forløb på et oplyst grundlag. Det er gratis og uforpligtende at få NODECO til at lave en juridisk vurdering af din sag.

NODECO kan stå for hele proceduren omkring at fremføre din sag i Fogedretten. Det koster XX kr. i opstartsgebyr, derudover skal der betales rets udlæg på XX kr. Lykkedes det for NODECO at inddrive dit krav via Fogedretten koster tager vi en betaling på XX % af det samlede beløb.

I NODECO er vi medlem af det verdensomspændende netværk af advokater og inkassoselskaber – TCM Group. Det betyder, at vi hurtigt kan aktivere netværk i det land din skyldner befinder sig og derved starte inddrivelsesprocessen. Du betaler når vi succesfuldt har inddrevet dit tilgodehavende. Vi tager os af det hele.

Betale man ikke sine regninger ikke til tiden har ens kreditor mulighed for at overdrage gælden til et inkassoselskab. Et inkassoselskab er en virksomhed, som har specialiseret sig i at inddrive ubetalte fakturaer eller lån på vegne af kreditorer, sådan en virksomhed er NODECO. Hvis gælden overdrages til NODECO, overtager vi kontakten med skyldneren. Derfra prøver vi at finde en løsning med den individuelle skyldner.

Nej, som udgangspunkt bliver man hverken registreret i Ribers Kredit Information (RKI) eller Debitor Registret (DBR) når en sag overdrages til NODECO. Er det dog ikke muligt at inddrive fordringen vil sagen sendes videre til retslig inkasso, hvor den yderste konsekvens er Fogedretten. Når en sag er i Fogedretten vil skyldner samtidig med bliver registreret i både RKI og DBR.

Bliver en sag sendt til Fogedretten modtager man et brev fra Fogedretten. Fogedretten fremsender forskellige typer breve og det er derfor meget vigtigt at læse brevet igennem. Hvis NODECO skal tilbagetrække en sag fra Fogedretten skal gælden først indfries til os. Når betalingen er modtaget, tilbagekalder vi officielt sagen. Der opkræves et Fogedgebyr når en sag overdrages til inkasso, gebyret betales af skyldner.

NODECO udarbejder et Betalingspåkrav på vegne af en kreditor. Dokumentet indeholder en redegørelse og oversigt over gælden, renter og omkostninger. Betalingspåkravet bliver sendt til Fogedretten for at få hjælp til inddrivelse af fordringen.

Når der foreligger en registrering i enten RKI eller DBR, vil bankerne som regel ikke gå med til at låne penge. Oftest også hvis man ønsker at omlægge et eksisterende lån. Er du registreret fordi du skylder penge til NODECO? Så tøv ikke med at tage kontakte til os, så vi kan lave en aftale der passer til dig.

Gældssanering er en ordning, der kan nedsætte din gæld eller lade den bortfalde fuldstændig. Man skal dog opfylde nogle krav for at kunne få gældssanering. Først og fremmest skal man dokumenter, at gælden ikke kan tilbagebetales. Derudover tager domstolene hensyn til din alder, hvordan du har fået gælden, hvad du har gjort for at afvikle den. Samtidig med skal dine forhold og omstændighederne i øvrigt tale for en gældssanering.

Du kan altid logge ind på NODECO Webinkasso og få det fulde overblik over dine aktive sager.

Vi forsøger altid at give dig det bedst mulige overblik, men derfor kan der stadigvæk opstå behov for uddybning. Hvis du har spørgsmål til din opgørelse bedes du kontakte vores sagsbehandlere på telefonnummer: 70 20 27 55 eller mail: info@nodeco.dk.

Det er vigtigt at få betalt sin gæld for at undgå unødvendige gebyrer og renter, men det er lige så vigtigt at det passer til din økonomi. Hos NODECO kan du få en betalingsaftale, der passer til din økonomi og samtid sikrer at dine kreditorer får deres penge igen. Kontakt os i dag, for at få din gæld ud af verden samtidig med at din økonomi hænger sammen.

Du kan betale på to måder: enten ved at lave en manuel overførsel til os eller ved at tilmelde din afdragsordning til betalingsservice. Vi anbefaler klart at gøre det via betalingsservice, så du er sikker på at få betalt hver eneste måned.

Som udgangspunkt kan vi også lave fejl. Lad os tjekke det igennem. Hvis du mener, at du allerede har betalt gælden, er det vigtig at du kontakter os hurtigst muligt på telefonnummer: 70 20 27 55 eller mail: info@nodeco.dk. Det er vigtigt at du medsender kvitteringen på din betaling. Der kan gå op til 5 bankdage fra du har sendt en overførsel afsted til vi kan bogføre indbetalingen.

Hos NODECO tror vi på fleksible løsninger for den enkelte skyldner. Så vi forsøger at strække os så langt som muligt. Kan du ikke betale lige nu er det vigtigt at du kontakter os så vi sammen kan finde en løsning.

Det er altid bedre at tage snakken med os end at lade være. Hvis du ikke betaler og samtidig lader være med at kontakte os vil gælden blive fortsætte til retslig inkasso. Retslig inkasso, betyder at vi forsøger at inddrive pengene via retten. Der vil være yderligere omkostninger og renter forbundet med retslig inkasso.

Undlader du at betale dine regninger vil du modtage en rykker pr. brev eller email fra enten NODECO eller den pågældende kreditor. Der bliver pålagt et rykker gebyr på 100 kr. for at sende en rykkerskrivelse. Gebyret skal du betale oveni det du skylder.

Har du modtaget en rykkerskrivelse og ikke betalt den rettidigt, vil du modtage et inkassovarsel fra NODECO. Her vil det fremgå at du har X antal dage til at betale dit udestående inden sagen overdrages til inkasso. Overholdes fristen ikke vil det være forbundet med yderligere omkostninger.

Hvis du ikke betaler efter inkassovarslet, bliver din sag overdraget til NODECO. Du vil herefter modtage en meddelelse fra os om at betale det du skylder. Kan du ikke betale bedes du tage kontakte til os så vi sammen kan finde en løsning på lige netop din situation.

Har du fortsat ikke betalt din gæld eller lavet en tilfredsstillende aftale med os vil du blive indkaldt til at møde i retten. Du vil dog have en sidste mulighed for at betale. Hvis du ikke har indsigelser mod kravet, vil du blive dømt til at betale gælden. Omkostningerne til din gæld vil stige, da retten dømmer dig til at betale omkostningerne til retssagen.

Betaler du stadigvæk ikke, selvom du er dømt til det. Vil du blive indberettet til RKI og DBR, samt indkaldt til at møde i Fogedretten med henblik på at gøre udlæg i dine aktiver.

Udlæg betyder at vi får prioritet i dine aktiver af værdi med henblik på at sælge dem. Dette foregår igennem Fogedretten. Fogedrettens behandling af din sag resulterer i yderligere omkostninger for dig.

KONTAKT OS

PÅ TELEFON

MAIL ALLE DAGE